+48 22 290 29 42

Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii 

Podmioty Klastra

Traktując klaster jako płaszczyznę współdziałania podmiotów realizujących wspólne cele dbamy o jak najszerszą reprezentację podmiotów. Pozwala to na przygotowanie kompleksowej oferty dostosowanej we wszystkich aspektach do oczekiwań rynku.

W skład Klastra wchodzą :

• jednostki samorządu terytorialnego,

• agencje promocyjne,

• ośrodki naukowo-badawcze,

• ośrodki akademickie,

• małe i średnie przedsiębiorstwa (producenci i usługodawcy systemów z zakresu efektywności energetycznej i OZE),

• instytucje doradcze,

• instytucje finansowe,

• instytucje szkoleniowe,

• instytucje certyfikujące,

• instytucje sektora energetycznego,

• organizacje rządowe i pozarządowe.

 

Tutaj znajdziesz listę członków Mazowieckiego Klastra EE i OZE: Pobierz