Ułatwienia dostępu

Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii

Centrum Kompetencji Finansowania Efektywności Energetycznej

Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii

DORADZTWO
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
ELEKTROMOBILNOŚĆ
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Slider

Wstęp

Jednym z podstawowych problemów pojawiających się w związku z rozwojem gospodarczym oraz jego wpływem na stan środowiska naturalnego jest kondycja energetyczna środowiska. Opisuje ona stan zasobów źródeł energii, efektywność odbiorców, stan systemów zarządzania wpływających na przepływy oraz optymalizację zużycia energii.

 

Głównymi determinantami stawiającymi zagadnienia energetyczne w czołówce problemów XXI wieku są:

  • ograniczone zasoby surowców energetycznych,
  • niestabilny rynek dostawców surowców,
  • coraz wyższe koszty pozyskiwania surowców,
  • bardzo duży wzrost zapotrzebowania na energię,
  • zmiany klimatyczne wywołane szkodliwym oddziaływanie sektora energetyki na środowisko,
  • rosnące znaczenie energetyki w polityce międzynarodowej,
  • monokulturowość rynku dostaw energii, duże znaczenie węgla i ropy naftowej.

 

Społeczność światowa, a w szczególności europejska podejmuje szereg przedsięwzięć zmierzających do poprawy prognoz energetycznych. Niekwestionowane, znaczące miejsce w tych działaniach zajmują zagadnienia uzupełnienia obszaru dostaw energetycznych o odnawialne źródła energii (OZE) oraz zwiększenie efektywności energetycznej na każdym etapie łańcucha energetycznego. Skuteczność działań wzmacnia fakt podejmowania ich przez podmioty powiązane, które każdy z osobna reprezentuje co prawda inny przedmiot działalności, natomiast działalności te dotyczą tej samej płaszczyzny rodzajowej. Sprawdzoną formą takiej współpracy jest klaster.