Ułatwienia dostępu

Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii

Centrum Kompetencji Finansowania Efektywności Energetycznej

Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii

Podmioty Klastra

Traktując klaster jako płaszczyznę współdziałania podmiotów realizujących wspólne cele dbamy o jak najszerszą reprezentację podmiotów. Pozwala to na przygotowanie kompleksowej oferty dostosowanej we wszystkich aspektach do oczekiwań rynku.

 

W skład Klastra wchodzą :

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • agencje promocyjne,
 • ośrodki naukowo-badawcze,
 • ośrodki akademickie,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa (producenci i usługodawcy systemów z zakresu efektywności energetycznej i OZE),
 • instytucje doradcze,
 • instytucje finansowe,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje certyfikujące,
 • instytucje sektora energetycznego,
 • organizacje rządowe i pozarządowe.

 

 

Tutaj znajdziesz listę członków Mazowieckiego Klastra EE i OZE: Pobierz